Som Esport
Caminata contra la violència de gènere Xaló 2021

CAMINATA DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE XALÓ

Data: 28 de novembre de 2021
Hora d'eixida: 09.30 h
Eixida i Meta: Punt d'encontre Xaló, front a Bodegas Xaló
Organitza: Ajuntament de Xaló - Regidoria d' Igualtat
Distància: 5 Km.
Caminata: Es tracta d'una caminata NO competitiva, NO hi haurà registre de temps

INSCRIPCIONS TANCADES - INSCRIPCIONES CERRADAS

INSCRIPCIÓ CAMINATA DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE XALÓ 2021

"El masclisme acaba en tu. IMPLICA'T"

Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència masclista que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de dones i xiquetes.
El masclisme mata i és una qüestió política de primer ordre. .

NORMATIVA COVID-19.
TOTES LES PARTICIPANTS HAURÀN DE RESPECTAR la normativa COVID-19 vigent, i utilitzar mascareta quan no es puga garantitzar la distància social.
La prova es celebrarà emparant-se en la normativa sanitària vigent. Aquesta normativa queda condicionada a possibles canvis en matèria legal i sanitària que puguen sorgir des de la publicació del present reglament fins al dia de la celebració de la prova.
● Aquelles persones que puguen tindre algun símptoma compatible amb la COVID-19 no han de desplaçar-se a la caminata.
● El/la participant, en cas d'estar afectat/da per la COVID-19 es compromet a no acudir ni participar en la caminata fins que les autoritats sanitàries li donen l'alta mèdica o indiquen que la participació no implica riscos pel participant o els assistents amb els qui pogueren tindre contacte.
● El/la participant declara no haver donat positiu per COVID-19 ni haver tingut contacte estret amb alguna persona amb possibles símptomes o positiu confirmat de COVID-19 en els 14 dies anteriors a la celebració de la prova.
●El/la participant ha de formalitzar degudament la inscripció, ser coneixedor/a del present protocol i comprometre's a complir la normativa.REGLAMENT

CAMINATA NO COMPETITIVA

Es tracta d'una marxa no competitiva, per tant no hi haurà ni registre de temps ni classificacions .

EDAT PARTICIPACIÓ.

La marxa està oberta a tot/a participant que puga completar els 5.000 m.

CATEGORIES

Categoria única. Modalitat NO competitiva

QUOTA D'INSCRIPCIÓ:

3 euros. Inclou samarreta i assegurança

TERMINI D'INSCRIPCIÓ

Finalitza el 25 de novembre de 2021 o arribar a les 300 inscrites.

DEVOLUCIÓ INSCRIPCIÓ

La quota d' inscripció és intransferible.
Es podrà demanar la devolució de l'inscripció fins el 18 de novembre de 2021, amb dret al 80% de l'import de la inscripció. Després del 18 de novembre no es podrà sol·licitar la devolució de l'import, siga quin siga el motiu pel qual no es puga participar en la prova.

COL·LOCACIÓ DORSAL.

El dorsal anirà situat en el pit de forma visible. Per a poder participar en la caminata, tots els/les participants han de dur el dorsal correctament col•locat.

DESQUALIFICACIONS.

Podrà ser motiu de desqualificació:
· Facilitar dades alterades en la inscripció.
· Participar amb el dorsal d'un/a altre/a participant.
· Participar amb un dorsal no facilitat per la organització.
· No portar visible el dorsal visible durant el recorregut
· Llançar qualsevol objecte/brossa durant el recorregut.
· No atendre les ordres dels organitzadors oles autoritats.
· No realitzar el recorregut en la seua totalitat, no passar pels punts de control o retallar durant l'itinerari.

DRETS D'IMATGE.

Tot participant, pel fet d'inscriure's en la prova, autoritza a la lliure i gratuïta publicació de les fotos i/o videos que es puguen realitzar d'ell/a, atorgant així els seus drets d'imatge.

ASSEGURANÇA

Els/les participants inscrits estaran coberts per una pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents esportius. La pòlissa cobrirà els danys produïts com a conseqüencia directa la participació en la prova. No cobrirà mai lessions prèvies, imprudències, negligències, embriaguesa, ignorar les ordres de l'equip mèdic o incompliment de les lleis. Tampoc cobrirà els danys ocasionats en el desplaçament fins o des de la prova.

En allò no previst en les bases, prevaldrà el cirteri de la organització.
L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions en l'itinerari que considere necessàries en funció de les diferents condicions que puguen ocórrer, així com la suspensió de la prova si les condicions meteorològiques o altres causes de força major ho aconsellaren, i es compromet a fer públics els canvis en la web de www.somesport.com.

Tota participant, pel fet d'inscriure's, accepta les condicions establertes en el present reglament.
Som Esport | Disseny Web Som Esport | Dorsals | Arcs de Meta | Gestió d'inscripcions