Som Esport
Cursa Popular Jesús Pobre

INSCRIPCIÓ ADULTS XXIII CURSA POPULAR JESÚS POBRE
Nascuts/des de 1953 fins 2004*

INSCRIPCIÓN - ADULTOS XXIII CURSA POPULAR JESÚS POBRE
Nacidos/as de 1953 hasta 2004*

INSCRIPCIÓ ADULTS FINALITZADA - No s'acceptaran inscripcions el dia de la prova
INSCRIPCIÓN ADULTOS FINALIZADA. No se aceptarán inscripciones el dia de la carrera
21 de maig de 2022. Hora d'eixida: 19:00 h
21 de mayo de 2022. Hora de salida: 19:00 h
Organitza: CMA La Faixa Jesús Pobre
INSCRIPCIÓ XXIII CURSA POPULAR JESÚS POBRE
INSCRIPCIÓN XXIII CURSA POPULAR JESÚS POBRE

PROTOCOL COVID-19
Tots els participants i membres de la organització han de complir amb el protocol COVID-19 de la prova.
PROTOCOL COVID-19
La prova es celebrarà emparant-se en la normativa sanitària vigent l'1 de maig de 2022.
Aquesta normativa queda condicionada a possibles canvis en matèria legal i sanitària que puguen sorgir des de la publicació del present reglament fins al dia de la celebració de la prova.
Mascareta recomanable sempre que no es puga garantitzar la distància de seguretat (P. exemple: en el moment de l'eixida, després d'entrar en meta, i en l'avituallament final)
ADULTS
Nascuts de 1953 fins el 2004*
Els menors de 18 anys hauran d'aportar autorització del tutor legal.

ADULTOS Nacidos de 1940 hasta el 2004*
*Los menores de 18 años deberan aportar autorización del tutor legal
Quota d'inscripció 5 euros
Cuota de inscripción 5 euros
Últim dia d'inscripció:
19 de maig a les 20:00 h.
Último día de inscripción: 19 de mayo a las 20:00 h.
Recorda: El dorsal ha d'anar col·locat en la part davantera, sempre visible. DORSAL.
No es pot tapar, doblegar o manipular. En el moment d'entrada en Meta els jutges poden demanar la correcta col·locació. No portar el dorsal visible o no fer cas als jutges en aquest punt, pot suposar la desqualificació.
Recuerda: El dorsal tiene que ir colocado en la parte delantera, siempre visible. DORSAL. No se puede tapar, doblar o manipular. En el momento de entrada en Meta los jueces pueden pedir la correcta colocación. No llevar el dorsal visible o no hacer caso a los jueces en este punto, puede suponer la descalificación.

DEVOLUCIÓ INSCRIPCIÓ

La quota d' inscripció és intransferible.

DEVOLUCIONS

La petició haurà de ser efectuada pel titular de la inscripció des del mateix email utilitzat durant el procés d'inscripció. Es podrà sol·licitar la devolució de la inscripció dins del termini indicat:

  • fins el 14 de maig 2022 a les 20:00 h amb dret a la devolució del 85% de l'import de la inscripció
  • No s'acceptaran peticions de devolució amb data posterior al 14 de maig de 2022 a les 20.00 h

Serà motiu de desqualificació: Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.

DESQUALIFICACIONS.

Podrà ser motiu de desqualificació:
· Facilitar dades alterades en la inscripció.
· Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.
· Participar amb un dorsal no facilitat per la organització.
· No portar visible el dorsal visible durant el recorregut i l'entrada en Meta.
· Comportament antiesportiu cap a altres participants, membres de l'organització o públic.
· No atendre les ordres dels orgnitzadors.
· No realitzar el recorregut en la seua totalitat, no passar pels punts de control o retallar durant l'itinerari.
DniLa organització podrà demanar el DNI o qualsevol document acreditatiu per a la retirada del xip, o durant l'entrega de trofeus.ModificacionsLa organització es reserva el dret de modificar el recorregut, el reglament, així com la data de celebració de la prova, comprometent-se a a publicar les modificacions en la web.

COL·LOCACIÓ DORSAL I XIP.

El dorsal anirà situat en el pit de forma visible, sense doblar ni retallar. Per a poder participar en la cursa, tots els atletes han de dur el dorsal i xip correctament col•locats.

CLASSIFICACIONS

Tota reclamació sobre les classificacions haurà de fer-se previ pagament de 60€.

DRETS D'IMATGE.

Tot participant, pel fet d' inscriure' s en la prova, autoritza a la lliure i gratuïta publicació de les fotos i/o videos que es puguen realitzar d' ell, atorgant així els seus drets d' imatge.

ASSEGURANÇA

Els participantes inscrits estaran cobertes per un a pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents esportius contractada per l'organitzador. La pòlissa cobrirà els danys produïts com a conseqüència directa la participació en la prova. L' asseguança NO cobrirà les lesions o dolències prèvies, la imprudència, negligència, desobediència o incompliment a la llei i les ordres de l'equip metge. NO cobrirà desplaçaments fins i des de la prova.
En qualsevol punt no tractat en este reglament prevaldrà el criteri de l'organització.
Tots els participants, pel fet de participar en la XXIII Cursa Popular Jesús Pobre, accepten íntegrament les condicions i el reglament del Circuit a peu Marina Alta

Som Esport  |  Disseny Web Som Esport  | Dorsals | Arcs de Meta | Gestió d'inscripcions