Som Esport
XXVII Cursa Popular Vila de Pedreguer

INSCRIPCIÓ ADULTS XXVII CURSA POPULAR VILA DE PEDREGUER
Nascuts de 1940 fins 2001

INSCRIPCIÓ FINALITZADA - INSCRIPCIÓN FINALIZADA
26 de Maig de 2018. Hora d'eixida: 19:00 h
INSCRIPCIÓ XXVII CURSA POPULAR VILA DE PEDREGUER

ADULTS
Nascuts de 1940 fins el 2001
Quota d'inscripció 5 euros
Últim dia d'inscripció:
24 de Maig a les 20:00 h.
Recorda: El dorsal ha d'anar col·locat en el pit, sempre visible. DORSAL.
No es pot tapar, doblegar o manipular. En el moment d'entrada en Meta els jutges poden demanar la correcta col·locació. No portar el dorsal visible o no fer cas als jutges en aquest punt, pot suposar la desqualificació.

DEVOLUCIÓ INSCRIPCIÓ

La quota d' inscripció és intransferible.

DEVOLUCIONS

La petició haurà de ser efectuada pel titular de la inscripció. Es podrà sol·licitar la devolució de la inscripció dins del termini indicat:

  • Fins el 12 de Maig de 2018 a les 20:00 h amb dret a la devolució del 85% de l'import de la inscripció
  • No s'acceptaran peticions de devolució amb data posterior al 12 de Maig de 2018 a les 20.00 h

Serà motiu de desqualificació: Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.

DESQUALIFICACIONS.

Podrà ser motiu de desqualificació:
· Facilitar dades alterades en la inscripció.
· Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.
· Participar amb un dorsal no facilitat per la organització.
· No portar visible el dorsal visible durant el recorregut i l'entrada en Meta.
· Comportament antiesportiu cap a altres participants, membres de l'organització o públic.
· No atendre les ordres dels orgnitzadors.
· No realitzar el recorregut en la seua totalitat, no passar pels punts de control o retallar durant l'itinerari.
DniLa organització podrà demanar el DNI o qualsevol document acreditatiu per a la retirada del xip, o durant l'entrega de trofeus.ModificacionsLa organització es reserva el dret de modificar el recorregut, el reglament, així com la data de celebració de la prova, comprometent-se a a publicar les modificacions en la web.

COL·LOCACIÓ DORSAL I XIP.

El dorsal anirà situat en el pit o en la part davantera i de forma visible, sense doblar ni retallar. Per a poder participar en la cursa, tots els atletes han de dur el dorsal i xip correctament col•locats.

CLASSIFICACIONS

Tota reclamació sobre les classificacions haurà de fer-se previ pagament de 60€.

DRETS D'IMATGE.

Tot participant, pel fet d' inscriure' s en la prova, autoritza a la lliure i gratuïta publicació de les fotos i/o videos que es puguen realitzar d' ell, atorgant així els seus drets d' imatge.

ASSEGURANÇA

Els participantes inscrits estaran cobertes per un a pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents esportius. la pòlissa cobrirà els danys produïts com a conseqüència directa la participació en la prova.
L' asseguança NO cobrirà les lessions o dolències prèvies, la imprudència, negligència, desobediència o incompliment a la llei i les ordres de l'equip metge. NO cobrirà desplaçaments fins i des de la prova.
En qualsevol punt no tractat en este reglament prevaldrà el criteri de l'organització.
Tots els participants, pel fet de participar en la Cursa, accepten íntegrament les condicions i el reglament del Circuit a peu Marina Alta

Som Esport  |  Disseny Web Som Esport  | Dorsals | Arcs de Meta | Gestió d'inscripcions