Som Esport
Cursa de la Dona Xàbia 2018

Data:
10 de Març de 2019. 10:00 h
Organitza: C. A. Llebeig Xàbia
Col·labora: Ajuntament de Xàbia. Regidoria de la igualtat

Eixida i Meta: Pista d'atletisme. Col·legi Graüll. Xàbia
Distància: 5,3 Km
INSCRIPCIONS TANCADES - Places esgotades
No s'acceptaran inscripcions el dia de la prova

INSCRIPCIONES CERRADAS - Plazas agotadas
No se aceptaran inscripciones el dia de la prueba

INSCRIPCIÓ
(Nascudes de 1941 fins el 2019)

TERMINI D'INSCRIPCIÓ

Fins el 7 de Març a les 20:00 h o arribar a les 1000 inscrites.
Quota d' inscripció 5 euros


*NOTA

Es tracta d'una prova NO COMPETITIVA, i per tant no hi haurà cronometratge.
Som Esport no intervindrà en el procés d'arribada a Meta.


REGLAMENT

L'edat mínima per a participar en la modalitat carrera és de 14 anys.

* La quota d' inscripció es intransferible i no és reintegrable, quan la petició de devolució s'efectue després del 22 de Febrer de 2019
Les peticions de devolució realitzades fins el 22 de Febtrer, tindran dret al reemborsament del 80% de la inscripció.

* Serà motiu de desqualificació:
· Facilitar dades alterades en la inscripció
· Participar amb el dorsal d'una altra corredora.
· No realitzar el recorregut en la seua totalitat.
· No portar el dorsal en un lloc visible durant tot el recorregut, entrar sense ell en meta, o participar amb un dorsal no facilitat per la organització.
· No atendre les ordres dels organitzadors.

Els participants estan obligats a mostrar el seu DNI a requeriment de l'Organització.

ASSEGURANÇA

. Les participants inscrites estaran cobertes per una pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents esportius. La pòlissa cobrirà els danys produïts com a conseqüencia directa la participació en la prova. No cobrirà mai lessions prèvies, imprudències, negligències, embriaguesa, ignorar les ordres de l'equip mèdic o incompliment de les lleis. Tampoc cobrirà els danys ocasionats en el desplaçament fins o desde la prova.

L'organització així com totes les empreses col·laboradores declinen tota responsabilitat física o moral que puga sorgir durant la competició o com a conseqüència d'aquesta;

La organització es reserva el dret de modificar el present reglament, el recorregut, així com la data de la prova per causes justificades, i donar difusió del canvis a traves de la web.
En cas de dubte o aspectes no resolts en el present reglament, prevaldrà el criteri de l'Organització.
La inscripció suposa l' acceptació íntegra del present reglament.
Som Esport: Dorsals, Arcs de Meta, Disseny Web, Gestió d'inscripcions, Cronometratge de Proves