Som Esport
Cursa a peu al Raval - Gandia

Data:
6 de Desembre de 2017 - 11:30 h.
Eixida i Meta: C/ Pellers. Gandía
Distància: 10 km
Organitza: Associació de Veïns del Raval - Ajuntament de Gandia

Inscripció finalitzada


REGLAMENT
QUOTA D'INSCRIPCIÓ
La quota d' inscripció és personal i intransferible.
TERMINI ORDINARI D' INSCRIPCIÓ ADULTS
Finalitza el 23 de Novembre a les 23:59 h
Quota d' inscripció 6 euros
TERMINI EXTRAORDINARI D' INSCRIPCIÓ ADULTS
Del 24 al 30 de Novembre a les 23:59 h
Quota d' inscripció 7 euros

INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI
Quota d' inscripció 9 euros
DEVOLUCIONS
La petició de devolució haurà de ser efectuada pel titular de la inscripció. Es podrà demanar la devolució de la inscripció fins el dia 21 de Novembre de 2017. En este cas s'haurà d'abonar un 10% de l'import de la inscripció en concepte de despeses administratives.
* No s'acceptaran peticions de devolució amb data posterior al 21 de Novembre de 2017.
* El cronometratge es realtizarà amb el sistema de xip-dorsal, que haurà d'estar col·locat en el pit en posició horitzontal.
La no devolució del xip implica la perdua del dret a bossa del corredor i pèrdua de classificació. S' haurà d'abonar 10 euros en concepte de sanció per la pèrdua del xip.
IDENTIFICACIÓ
Per a l'arreplegada del dorsal, s'haurà de presentar el DNI. La organització podria demanar el DNI, Carnet de conduir, o qualsevol altre document acreditatiu a l'arreplegada del dorsal o abans de l'entrega de trofeus.

DESQUALIFICACIONS
* Serà motiu de desqualificació:
· Facilitar dades alterades en la inscripció.
· Mostrar actitud antiesportiva respecte als participants o faltar al respete als membres de la organització, personal de seguretat o al públic.
· Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.
· Cobrir o tapar el dorsal total o parcialment.
· Entrar en meta sense dorsal o no portar-lo en un lloc ben visible de la part davantera
· Participar amb un dorsal no facilitat per la organització.
· No realitzar el recorregut en la seua totalitat.
· No atendre les ordres dels membres de la organització, dels voluntaris o l'equip metge.
RECLAMACIONS
* Qualsevol reclamació sobre classificacions haurà de ser notificada el jutge àrbitre de la prova, per escrit, en els 30 minuts posteriors a la publicació de les classificacions, previ dipòsit d'una fiança de 60,00 euros.

ASSEGURANÇA
Tots els participants correctament inscrits estaran coberts per una pòlissa d' accidents esportius i un altra de responsabilitat Civil. Hi haurà servei d'ambulància amb assistència mèdica. L'assegurança cobrirà els danys produïts com a conseqüencia de la participació en la prova. No cobrirà danys ni lesions prèvies, ni els danys produits en els desplaçaments fins la prova i des de la prova. L'organització així com totes les empreses col·laboradores declinen tota responsabilitat física o moral que puga sorgir durant la competició com a conseqüencia d'aquesta
DRETS D' IMATGE.
Amb la inscripció els participants autoritzen a la organització a la lliure i gratuïta utilització de les imatges i video gravats duran el transcurs de la prova, i autoritzen la difusió posterior en la web i en la promoció de l'esdeveniment.
MODIFICACIÓ
La organització es reserva el dret de modificar la data, el recorregut, l'horari, les distàncies, i el present reglament, si ho considerara oportú. La organització es compromet a publicar els canvis en la web de www.somesport.com
ACCEPTACIÓ.
Tots els participants, pel fet d'inscriure's, declaren conèixer i acceptar el present reglament amb les respectives responsabilitats.
En el cas de que sorgira algun dubte, o alguna situació no contemplada en el present reglament, prevaldrà la interpretació de la organització.

Som Esport: Dorsals, Arcs de Meta, Disseny Web, Gestió d'inscripcions, Cronometratge de Proves