Som Esport
Carrera i Marxa de Muntanya Ocaive

CAMINAR 12 KM - 6ª MARXA DE MUNTANYA OCAIVE

4 de Febrer de 2018 - 09:35 h
Distància: 12 Km
Eixida i Meta: Plaça Major. Pedreguer
Organitza: C. A. Cametes

INSCRIPCIONS ESGOTADES - INSCRIPCIONES AGOTADAS


INSCRIPCIÓ CAMINAR 12 KM MARXA DE MUNTANYA OCAIVE

Inscripció limitada a 400 participants comptant totes les modalitats ( corredors i caminants). El termini d'inscripció finalitza el dia 1 de Febrer de 2018 a les 20:00h, o arribar al màxim de places disponibles
No s'acceptaran inscripcions el dia de la prova

QUOTA D'INSCRIPCIÓ

TERMINI ORDINARI

15 euros fins el 24 de Gener a les 20:00 h
TERMINI EXTRARODINARI
18 euros del 25 de Gener fins l'1 de Febrer
¡ATENCIÓ! Tots els inscrits després del 24 de Gener. La talla de samarreta podria no coincidir amb la talla sol·licitada.

Aquesta tassa inclou: el dret a participar en la prova, assegurança de Responsabilitat Civil i d'Accidents, avituallaments líquids, samarreta commemorativa, avituallament post-cursa, dutxes i quants obsequis aconseguisca l'organització.


REGLAMENT

EDAT PARTICIPACIÓ CAMINAR 12 KM

La prova està oberta a tots els participants majors de 10 anys.
Els menors d'edat, hauran d'aportar autorització paterna/materna i anar acompanyats d'un adult.

DEVOLUCIÓ INSCRIPCIÓ

La quota d' inscripció és intransferible.
Devolució de l'inscripció.
Es podrà sol·licitar la devolució dins del terminis indicats
Fins el 8 de Gener de 2018, amb dret al reemborsament del 90% de la quota d'inscripció.
Del 9 de Gener fins el 24 de Gener de 2018, amb dret al reemborsament del 80% de la quota d'inscripció.
Després del 24 de Gener de 2018, no es podrà sol·licitar la devolució de l'import, siga quin siga el motiu pel qual no es puga participar en la prova.

ARREPLEGADA DORSAL

Serà obligatori la presentació del DNI o document similar a l’hora d’arreplegar el dorsal.

COL·LOCACIÓ DORSAL I XIP.

El dorsal facilitat per la orgnització anirà situat en el pit o en la part davantera i de forma visible, sense doblar ni retallar, de forma obligatòria. Per a poder participar en la marxa, tots els participants han de dur el dorsal i xip correctament col•locats.

DESQUALIFICACIONS.

Podrà ser motiu de desqualificació:
· Facilitar dades alterades en la inscripció.
· Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.
· Participar amb un dorsal no facilitat per la organització.
· No portar visible el dorsal visible durant el recorregut
· No ajudar a altres participants
· Llançar qualsevol objecte/brossa durant el recorregut.
· No atendre les ordres dels organitzadors.
· No realitzar el recorregut en la seua totalitat, no passar pels punts de control o retallar durant l'itinerari.

TEMPS MÀXIM I RETIRADA.

S'estableix un temps màxim de 4 hores per tal de completar la prova.

Les condicions físiques han de ser les requerides per a fer front a la distància i característiques de l’itinerari.
Tot corredor que no complisca aquestes condicions, a judici de l’Organització, se li podrà impedir participar o exigir la retirada.
Els "Corredors Granera" o responsables de cada control tindran potestat per a retirar de la prova qualsevol corredor si el seu temps de cursa o el seu estat de salut així ho aconsellés.

El corredor que es retire per iniciativa pròpia durant el transcurs de la prova deu comunicar-ho al control més proper, fent entrega del xip de control i/o del seu dorsal a l’organització, per tal que aquests tinguen constància de la seva situació. En tots els casos, l’arribada fins la zona de meta és sempre responsabilitat de cada atleta, si es troba en les condicions físiques adequades per fer-ho.

CLASSIFICACIONS i TROFEUS.

.La modalitat caminant és una prova no competitiva, per tant no hi huran classificacions ni trofeus.

DRETS D'IMATGE.

. Tot participant, pel fet d'inscriure's en la prova, autoritza a la lliure i gratuïta publicació de les fotos i/o videos que es puguen realitzar d'ell, atorgant així els seus drets d'imatge.

ASSEGURANÇA

. Els participants inscrits estaran coberts per una pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents esportius. La pòlissa cobrirà els danys produïts com a conseqüencia directa la participació en la prova. No cobrirà mai lessions prèvies, imprudències, negligències, embriaguesa, ignorar les ordres de l'equip mèdic o incompliment de les lleis. Tampoc cobrirà els danys ocasionats en el desplaçament fins o desde la prova.

ASSISTÈNCIA

La organització disposarà del servei d’ambulància i metge per a la prova.

MODIFICACIONS

L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions en l'itinerari, reglament, horaris o data que considere necessaris en funció de les diferents condicions que puguen ocórrer o les indicacions de les autoritats.
L'organització podrà determinar la suspensió de la prova si les condicions meteorològiques o altres causes de força major ho aconsellaren, i es compromet a fer públics els canvis.
La prova no se suspendrà pel temps una vegada iniciada. L'organització es reserva el dret de suspendre-la fins el moment de l'eixida.

En allò no previst en les bases, prevaldrà el cirteri de la organització.

Tot participant, pel fet d'inscriure's, accepta les condicions establertes en el present reglament.
Som Esport | Disseny Web Som Esport | Dorsals | Arcs de Meta | Gestió d'inscripcions