Som Esport
Cursa solidària contra el Cancer Ondara

CÓRRER - IV CURSA CONTRA EL CÀNCER ONDARA

7 de novembre de 2021 - 09:30 h
Distància: 5 Km
Eixida i Meta: C/ Germanies, 9 (Front el Centre Social) - Ondara
Organitza: Junta local AECC Ondara - Ajuntament d'Ondara

INSCRIPCIONS TANCADES - No s'acceptaran inscripcions el dia de la prova.

Inscripciones cerradas. No se aceptarán inscripciones el dia de la prueba.

REPARTIMENT DE DORSALS

Dissabte 6 de novembre de 2021.
Lloc: Centre Social d'Ondara
C/ Germanies, 9, Ondara
Hora: 18:00 h a 20:00 h
REPARTIMENT DE DORSALS

Diumenge 7 de novembre de 2021.
Lloc: Centre Social d'Ondara
C/ Germanies, 9, Ondara
Hora: 8:00 h a 09:15 h

COVID-19
● Els/Les participants hauran de fer ús de la màscara en tot moment, sempre que no es puga garantitzar la distància mínima entre participants.


NORMATIVA COVID-19. La prova es celebrarà emparant-se en la normativa sanitària vigent. Aquesta normativa queda condicionada a possibles canvis en matèria legal i sanitària que puguen sorgir des de la publicació del present reglament fins al dia de la celebració de la prova.
● Aquelles persones que puguen tindre algun símptoma compatible amb la COVID-19 no han de desplaçar-se a la competició.
● El/la participant, en cas d'estar afectat/da per la COVID-19 es compromet a no acudir ni participar en la carrera fins que les autoritats sanitàries li donen l'alta mèdica o indiquen que la participació no implica riscos pel participant o els assistents amb els qui pogueren tindre contacte.
● El/la participant declara no haver donat positiu per COVID-19 ni haver tingut contacte estret amb alguna persona amb possibles símptomes o positiu confirmat de COVID-19 en els 14 dies anteriors a la celebració de la prova.
●El/la participant ha de formalitzar degudament la inscripció, ser coneixedor del present protocol i comprometre's a complir la normativa.
INSCRIPCIÓ IV CARRERA CONTRA EL CÀNCER ONDARA
El termini d’inscripció finalitza el dia 5 de novembre de 2021 a les 18:00h.
No s'acceptaran inscripcions el dia de la prova

Quota d' inscripció.
5 euros fins el 5 de novembre.


REGLAMENT

EDAT PARTICIPACIÓ CORREDORS/ES

La carrera està oberta a tots els atletes majors de 16 anys.

CATEGORIES

Anys de naixement
Senior m.i f. - 1987 a 2005*
Veterans m. i f. A - 1977 a 1986
Veterans m. i f. B - 1967 a 1976
Veterans m. i f. C - 1957 a 1966
Veterans m. i f. D - 1956 i anteriors
** 16 anys ja complits

DEVOLUCIÓ INSCRIPCIÓ

La quota d' inscripció és intransferible.
Es podrà demanar la devolució de l'inscripció fins el 31 d'octubre de 2021, amb dret al 80% de l'import de la inscripció. Després del 31 d'octubre no es podrà sol·licitar la devolució de l'import, siga quin siga el motiu pel qual no es puga participar en la prova.

COL·LOCACIÓ DORSAL I XIP.

El dorsal anirà situat en el pit, en la part davantera i de forma visible, sense doblar, retallar, ni manipular. Per a poder participar en la cursa, tots els atletes han de dur el dorsal i xip correctament col•locats.

DESQUALIFICACIONS.

Podrà ser motiu de desqualificació:
· Facilitar dades alterades en la inscripció.
· Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.
· Participar amb un dorsal no facilitat per la organització.
· No portar visible el dorsal visible durant el recorregut
· Llançar qualsevol objecte/brossa durant el recorregut.
· No atendre les ordres dels organitzadors.
· No realitzar el recorregut en la seua totalitat, no passar pels punts de control o retallar durant l'itinerari.

CLASSIFICACIONS i TROFEUS.

. Hi haurà trofeus pels 3 primers classificats de cada categoria.. La no presència a l’acte d’entrega de trofeus, s’entén com a renúncia als trofeus o premis obsequiats.
. Tota reclamació sobre les classificacions haurà de fer-se previ pagament de 60 euros, la organització l' estudiarà i avisarà via e-mail de quina ha estat la seva decisió.

DRETS D'IMATGE.

. Tot participant, pel fet d'inscriure's en la prova, autoritza a la lliure i gratuïta publicació de les fotos i/o videos que es puguen realitzar d'ell, atorgant així els seus drets d'imatge.

ASSEGURANÇA

. Els participants inscrits estaran coberts per una pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents esportius. La pòlissa cobrirà els danys produïts com a conseqüencia directa la participació en la prova. No cobrirà mai lessions prèvies, imprudències, negligències, embriaguesa, ignorar les ordres de l'equip mèdic o incompliment de les lleis. Tampoc cobrirà els danys ocasionats en el desplaçament fins o desde la prova.

En allò no previst en les bases, prevaldrà el cirteri de la organització.
L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions en l'itinerari que considere necessàries en funció de les diferents condicions que puguen ocórrer, així com la suspensió de la prova si les condicions meteorològiques o altres causes de força major ho aconsellaren, i es compromet a fer públics els canvis en la web de www.somesport.com.

Tot participant, pel fet d'inscriure's, accepta les condicions establertes en el present reglament.
Som Esport | Disseny Web Som Esport | Dorsals | Arcs de Meta | Gestió d'inscripcions