Som Esport
Travessada al port de Moraira

LLISTAT D' INSCRITS EN XXV TRAVESSIA AL PORT DE MORAIRA

REPARTIMENT DE XIPS
Dia 1 d'Agost de 2021
PLATJA EL PORTET
De 07:45 a 08:30 h.

EIXIDA
PLATJA EL PORTET
De 09:00 h.

META
PLATJA DE L'AMPOLLA
REPARTO DE CHIPS.
Dia 1 de Agosto de 2021
PLAYA EL PORTET
De 07:45 a 08:30 h.

SALIDA
PLAYA EL PORTET
De 09:00 h.

META
PLAYA DE L'AMPOLLA


0 participants inscrits
Nom Categoria Club
Quota d'inscripció 15euros
Cuota de inscripción 15 euros
Últim dia d'inscripció:
28 de juliol a les 20:00h o arribar a les 150 places.
Último día de inscripción 28 de julio a las 20:00 h o llegar a las 150 plazas..
TANDES D'EIXIDA
L'organització podrà agrupar als participants en diferents tandes d'eixida. S'haurà de respectar el grup i ordre d'eixida assignat.
TANDAS DE SALIDA
La organización podrá agrupar a los participantes en diferentes tandas de salida. Se deberá respetar el grupo y orden de salida asignado.