Som Esport
18a Volta a peu a la Font
Data: 12 de febrer 2022
Organitza: Ajuntament de la Font d'en Carròs.
Col·labora: G. Esportiu La Carena.
Eixida i Meta: Plaça Francesc Carròs.
Horari: Xiquets 15.30 h. | Adults 17.00 h.
Distància: 9,4 Km

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL
18ª VOLTA A PEU A LA FONT D'EN CARRÒS
Trofeu Sant Valentí

Adults. Nascuts de 1947 a 2006.
Pagament amb targeta de crèdit
. Quota d' inscripció 6 euros
Els camps assenyalats amb * són necessaris.


Nom *
Cognoms *
Data de naixement *
Dia Mes Any
Dni (+ la letra sense espais) *
Ex:05221983H
Sexe
Home Dona
Població*
Club
Un altre Club
Email
Telèfon
Talla samarreta (tallatge unisex)
XS S M L XL XXL
Códi de Confirmació*
( El texto de la imagen)
Acceptar *
He lllegit i accepte el reglament
PROTOCOL COVID-19
La prova es celebrarà emparant-se en la normativa sanitària vigent l'1 de gener de 2022.
Aquesta normativa queda condicionada a possibles canvis en matèria legal i sanitària que puguen sorgir des de la publicació del present reglament fins al dia de la celebració de la prova.
Mascareta obligatòria en la via pública a l’aire lliure, sempre que no es puga mantindre la distància social, i en zones amb concentració important de persones (avituallament, eixida i meta). Pels corredors i corredores, la mascareta podrà retirar-se una vegada iniciada la carrera, i haurà de tornar-se a col·locar després de creuar la meta.
● Aquelles persones que puguen tindre algun símptoma compatible amb la COVID-19 no han de desplaçar-se a la competició.
● El/la participant, en cas d'estar afectat/da per la COVID-19 es compromet a no acudir ni participar en la carrera fins que les autoritats sanitàries li donen l'alta mèdica o indiquen que la participació no implica riscos pel participant o els assistents amb els qui pogueren tindre contacte.
REGLAMENT

Organitza: Ajuntament de la Font d'en Carròs.
Col·labora: G. Esportiu La Carena.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL
* Els majors de 70 anys hauran d'aportar certificat mèdic per a poder participar.
Els menors de 18 anys per a poder particpar hauran d'aportar autorització del tutor/de la tutora legal.

TERMINI ORDINARI

Finalitza el 7 de Febrer a les 20:00 h.
Quota d'inscripció individual: 6 euros

TERMINI EXTRAORDINARI

Del 8 de febrer fins el 10 de febrer a les 20:00 h.
Quota d' inscripció individual: 8 euros
* La quota d' inscripció és intransferible i no ès reintegrable, quan la petició de devolució s'efectue en els dotze dies anteriors a la celebració de la prova. Les devolucions sol·licitades fins el 31 de gener, tindran dret al reemborsament del 80 % de l'import de la inscripció.

No s'admetran inscripcions el dia de la prova.

PROTOCOL COVID-19 Tots els participants i membres de la organització han de complir amb el protocol COVID-19 de la prova.


L'organizació es reserva el dret d'admissió, podent denegar la inscripció en la prova.

  1. L' organització podrà denegar la inscripció a aquells participants que hagen demostrat un comportament antiesportiu o hagen comés faltes de respecte cap a altres participants, membres de la organització o cap al públic.
  2. L' organització en qualsevol moment, encara que la prova no s'haja iniciat, podrà excloure i desqualificar a aquell participant que realitze qualsevol acte o comportament antiesportiu bé siga, cap als organitzadors i / o la resta de públic i participants.
  3. S'estableix un règim disciplinari, i en funció de la gravetat de l'acte comés, les sancions podrien arribar a la prohibició de participació en la volta a peu a la Font en un termini de fins a 5 anys.
  4. L'organització es reserva la facultat d'informar a altres organitzadors de carreres dels comportaments antiesportius i / o irregulars de qualsevol participant
* No està permés participar amb gossos.

* Serà motiu de desqualificació:

· Facilitar dades alterades en la inscripció
· Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.
· No realitzar el recorregut en la seua totalitat.
· No portar el dorsal en un lloc visible en la part davantera durant tot el recorregut.
· Entrar sense dorsal en meta.
· Ocultar, doblegar o alterar el dorsal
·Participar amb un dorsal no facilitat per la organització.
· No atendre les ordres dels organitzadors.
· No atendre les ordres de l' equip mèdic, o agents de l'autoritat.
· Qualsevol comportament antiesportiu, bé siga, cap als organitzadors i / o la resta de públic i participants.
La desqualificació podria implicar la pèrdua d'opció a trofeus, classificació i obsequis (inclosos sortejos)

* Tots els guanyadors de sortejos, hauran de consultar i confirmar les condicions dels obsequis amb els locals col·laboradors. Les condicions particulars estaran reflexades en el sobre que rebrà cada guanyador.
* L'entrega dels obsequis dels sortejos es realitzarà després de finalitzar la prova. Per a poder optar als regals s'ha de córrer i finalitzar la prova.

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per la Policia Local.
L'organitzador disposa d' una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d'accidents esportius, que cobrirà els danys produits com a conseqüència de la participació en la prova. No cobrirà les lessions o dolències prèvies, la imprudència, negligència, desobediència o incompliment a la llei i les ordres de l'equip metge. L'assegurança no cobrira els danys produits en els desplaçaments fins i des de la prova.
Tot els participants, pel fet d'inscriure's en la prova, autoritzen a la lliure i gratuïta publicació de les fotos i/o videos que es puguen realitzar d' ell, atorgant així els seus drets d'imatge.
* En cas de dubte prevaldrà el criteri de la organització, que podrà interpretar d'acord amb la normativa de la RFEA, els possibles dubtes.

La organització es reserva el dret de modificar el present reglament, el recorregut, així com la data de la prova per causes justificades, i donar difusió del canvis a traves de la web.
La inscripció suposa l' acceptació íntegra del present reglament.

Som Esport: Dorsals, Arcs de Meta, Disseny Web, Gestió d'inscripcions, Cronometratge de Proves